ນາຍຫນ້າ – LALCO

#ສ້າງລາຍໄດ້ເສີມ
ໂອກາດດີດີ ສຳລັບທຸກທ່ານ
ພຽງທ່ານແນະນຳລູກຄ້າໃຫ້ກັບພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າລູກຄ້າຕົກລົງເຮັດສັນຍາໃນວົງເງິນ 10,000$ ຂື້ນໄປ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທ່ນສູງຖິງ 3,600,000 ກີບ!.
ຍິ່ງວົງເງິນສູງຄ່ານາຍໜ້າກໍ່ຈະຍິ່ງສູງຂື້ນໄປອິກ…!
ເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ສຳລັບທ່ານທີ່ແນະນຳລູກຄ້າໃນນີ້ເດືອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດດັ່ງນີ້:
#ພິເສດ: ເດືອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບທ່ານທີ່ແນະນຳລູກຄ້າມາຕາມຈຳນວນທີ່ກຳນົດຈະໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນເປັນພິເສດດັ່ງລຸ່ມນີ້
ແນະນຳ 2 ລາຍ ຂື້ນໄປຈະໄດ້ຮັບຄ່າແນະນຳເພີ່ມຂື້ນທັນທີເປັນ 3,6% ແລະ ເລື່ອນເປັນອັນດັບ (Silver).
ແນະນຳ 3 ລາຍຂື້ນໄປຈະໄດ້ຮັບຄ່າແນະນຳເພີ່ມຂື້ນທັນທີເປັນ 3,8% ແລະ ເລື່ອນເປັນອັນດັບ (Gold).
ແນະນຳ 4 ລາຍຂື້ນໄປຈະໄດ້ຮັບຄ່າແນະນຳເພີ່ມຂື້ນທັນທີເປັນ 4% ແລະ ເລື່ອນເປັນອັນດັບ (Diamond).
ທ່ານໃດທີ່ແນະນຳລູກຄ້າເຂົ້າມາຈະໄດ້ຄ່າຕອບແທນທີ່ສູງຂື້ນ….!

broker2