inner_banner

ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມລຸ່ມນີ້

  ເພດຊາຍເພດຍິງ
  ລາວໃຫຍ່ລົດຈັກ
  ມີບໍ່ມີ

  ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ

  ສຳນັກງານໃຫຍ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  ຕຶກ NNN ຊັ້ນສອງ, ຖະໜົນບູລິຈັນ, ບ້ານໂພນສີນວນ ໜ່ວຍ 12, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  030 5437339

  ສາຂາຫຼວງພະບາງ

  ຖະໜົນໂພນແພງ, ບ້ານໂພນແພງ, ໜ່ວຍ 09, ເມືອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ

  020 5888 6364, 020 5887 4446

  ສາຂາຊຽງຂວາງ

  ຕຶກ ຊຽງຂວາງເຊັນເຕີ ຊັ້ນ 01, ຖະໜົນເລກທີ 07, ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ ກາງ, ໜ່ວຍ 02, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ

  030 5608887

  ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ

  ສູນການຄ້າສະຫວັນໄອເຕັກ ຊັ້ນ 05, ຖະໜົນເລກທີ 09, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້, ໜ່ວຍ 33, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

  02058364385

  ສາຂາ ຈຳປາສັກ

  ຖະໜົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ຕຶກ A5 ແຟນຊິມມໍ, ບ້ານແກ້ວສຳພັນ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ.

  030 5787755, 020 5955 7752