ເລື່ອງເງິນ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່

ລົດເກົ່າ ແລະລົດໃໝ່ ປ່ຽນເປັນທຶນໄດ້ ອະນຸມັດພາຍໃນນີ້ ໄວສຸດ 3ຊົ່ວໂມງ ຕ້ອງການເງິນດ່ວນ ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາພວກເຮົາ
ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນເຊົ່າສີນເຊື່ອ

ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນເຊົ່າສີນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ແມ່ນບໍລິສັດ ຜູ້ນຳທາງດ້ານບໍລິການເຊົ່າສີນເຊື່ອ ພາຍໃນ ສປປລາວ. ພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດທີ່ມີການຈົດທະບຽນໃນການໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອທີ່ມີການຮ່ວມມືກັບຜູ້ຈໍາໜ່າຍລົດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເປັນຢ່າງສູງໃນ ສປປລາວ ເຊັ່ນ ໂຕໂຢຕ້າ ພວກເຮົາດໍາເນີນການໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າສີນເຊື່ອນັບຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2015 ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ມີການຮ່ວມທຸລະກິດກັບ ຜູ້ຈໍາໜ່າຍ ຂອງ ISUZU, KUBOTA ເພື່ອດໍາເນີນການໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າສີນເຊື່ອ.

ລົງທະບຽນຝາກຂໍ້ມູນໃວ້
ພະນັກງານຈະຕິດຕໍ່ກັບໄວໆນີ້

ລົດຂອງທ່ານເປັນເງິນໄດ້

logo.png

ລົງທະບຽນຝາກຂໍ້ມູນໃວ້ ພະນັກງານຈະຕິດຕໍ່ກັບໄວໆນີ້

ລົດຂອງທ່ານເປັນເງິນໄດ້

Copyright © 2019 LALCO All Rights Reserved.

Copyright © 2019 LALCO All Rights Reserved.